Tomelilla

Tomelilla kyrka

Tomelilla kyrka byggdes som ett gravkapell år 1908. Tomelilla tillhörde då Tryde församling och man ansåg sig behöva ett gravkapell inne i Tomelilla.
När Tomelilla blev en egen församling 1926 byggdes kapellet delvis om och förvandlades till församlingskyrka.
Kyrkan är öppen måndag-fredag kl. 08-15.30.