Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tomelilla

Tomelilla kyrka

Tomelilla kyrka byggdes som ett gravkapell år 1908. Tomelilla tillhörde då Tryde församling och man ansåg sig behöva ett gravkapell inne i Tomelilla.
När Tomelilla blev en egen församling 1926 byggdes kapellet delvis om och förvandlades till församlingskyrka.
Kyrkan är öppen måndag-fredag kl. 08-15.30.

Klicka här för att höra berättat om kyrkans historia, samt för att se kartan.