Foto: Ewe Olsson

Ullstorp

Ullstorps kyrka

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. Tornet i väster tillkom på medeltiden och på 1400-talet inpassades valv i långhuset.
I slutet av 1800-talet genomfördes en relativt hårdhänt ombyggnad som har gett kyrkan den karaktär den har idag.
Predikstol och altaruppsats härrör från 1600-talet. Ett medeltida rökelsekar ingår också i kyrkans inventarier.

Fler bilder finns här över Ullstorps kyrka