Foto: Ewe Olsson

Tryde

Tryde kyrka

Kyrkan byggdes 1868 och ersatte då den gamla medeltida sockenkyrkan som revs. Kyrkan är stor och rymlig, i så kallad klassiserande stil.
Altaruppsats och predikstol är från 1600-talet.
Mest känd är dopfunten, huggen i sandsten av Magister Majestatis, "Trydemästaren". Funten är daterad till 1160. Trydefunten har kallats Sveriges förnämsta romanska konstverk. Både kuppan och foten är rikt skulpterad i hög relief. Man är osäker på vad motivet för utsmyckningen egentligen är, men den vanligaste tolkningen är att det handlar om martyren Fridolin, helgonförklarad på 500-talet.
Kyrkan är öppen april-november,
måndag-fredag kl. 08-15.30.