Igelkottens förskola

På den lilla förskolan blir ditt barn stort

DEN LILLA FÖRSKOLAN MED DEN STORA TRYGGHETEN
Igelkottens förskola drivs genom Tomelillabygdens församling i Svenska kyrkan. Igelkottens förskola har funnits sedan 2007.
Vi finns i källarplanet Församlingshemmet i Tomelilla. Vår dagliga undervisning styrs utifrån våra styrdokument Förskolans läroplan Lpfö 18 och Barnkonventionen.

 

Vår vision
Vi på Igelkotten sätter barnet i centrum och arbetar utifrån att barnet är kompetent och unikt. Vår målsättning är att barnen varje dag ska känna sig sedda och positivt uppmärksammade. Vi lägger grunden för morgondagens medborgare genom ett livslångt lärande med fokus på lek, glädje, närhet, inflytande och delaktighet. Vi har en värdegrund som vi förtydligar och arbetar med i den dagliga undervisningen på förskolan.

 Det är viktigt att alla barnen på Igelkottens förskola känner

  • Att jag duger och respekteras för den jag är. 
  • Att jag blir lyssnad på.
  • Att det jag säger är viktigt.
  • Att jag är en viktig och betydelsefull del i förskolan

 Förskolan har plats för 44 barn fördelat på tre avdelningar.

 Pigge är de yngsta barnens avdelning för 1- ca 2 år.

 Kotta är för de mellanstora barnens avdelning ca 2-4 år

 Raketerna är för de äldsta barnens avdelning ca 4-5 år.

 

PIGGE är en avdelning för våra yngsta barn där man är mellan ca 1-3 år, och tre pedagoger. Det är oftast där man börjar som liten. Det kan kännas omvälvande när man ska lämna bort det käraste man har till okända människor och därför lägger vi stor vikt och mycket tid på inskolningen för att knyta an till barnet och lära känna er som familj!

 

Verksamheten bygger på rutiner och tydlig struktur för barnens trygghet och lugn. Vi satsar lite extra på just motorik och språkutveckling och att barnen ska få uppleva, utforska och lära med alla sina sinnen tillsammans med närvarande pedagoger i en stimulerande miljö som utgår från barnens intresse och nyfikenhet. Allt för att barnen ska få en så bra självkänsla som möjligt, på sin fortsatta väg. Dagarna varvas med mat, fri lek, aktiviteter, utevistelse och vila efter behov. Till vår hjälp har vi Babblarna som inspiration.

 

Och viktigast av allt – VI HAR ROLIGT TILLSAMMANS!

KOTTA är mellanavdelningen på Igelkottens förskola. Här finns 15 härliga barn i åldrarna 2,5 - 4 och tre pedagoger. Vår innemiljö är föränderlig och formas utefter barngruppens intresse och behov. Under dagen får alla barn möjlighet till lek, vila och lärande. Vi är ute dagligen, ofta både för- och eftermiddag, och en dag i veckan tar vi promenader till vårt fina närområde. Vi har förmånen att ha förskolan nära belägen bland annat till skog, lekplats och bibliotek. Vi arbetar temainriktat för att barns lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande. Denna termin kommer vi att fokusera på sagan om Petter och hans fyra getter. Det känns spännande att få följa barnens erfarenheter och idéer samt få inspirera till nya kunskaper i undervisningen. Vi arbetar mycket med värdegrunden och barnkonventionen. Vi utgår från våra värdegrundsord empati, respekt, gemenskap, trygghet, jämställdhet och inflytande genom att använda oss av kompisböckerna. I böckerna uppstår det olika situationer som de flesta barn känner igen sig i och som skapar naturliga utgångspunkter till diskussion.

 

RAKETERNA är avdelning för barn i åldern 4 – 5 år, vi har 14 barn och två pedagoger. På Raketerna går lek och undervisning hand i hand. Under hösten 2019 och vårterminen 2020 har vi högläsning och digitalisering som prioriterade mål för vår verksamhet. Högläsning är en mysig stund tillsammans där nedvarvning och undervisning kopplas samman. Under högläsningen pågår samtal utifrån texten, vilket gör att vi utmanar barnens språkförståelse. Högläsning för barnen stimulerar för framtida läs- och skrivförståelse. I den digitala världen bekantar vi oss med olika tekniker t.ex. bluebot, QR-koder, skapa filmer, fotografera, programmera etc. på ett lekfullt sätt där både kropp och knopp får vara aktiva. Värdegrund är en stor del av vårt arbete tillsammans med barnen dagligen. Barnkonventionen och dess material med Kanin och Igelkott hjälper oss i gruppen att prata, diskutera och belysa situationer som kan uppstå och hur man kan lösa dem eller hur man kan förebygga dem. Även om vilka rättigheter det finns för alla världens barn.

 

Igelkottens drivs av Tomelillabygdens församling som tillhör Svenska kyrkan. Våra barn på Igelkottens förskola erbjuds att vara med på andakt, vardagsgudstjänst varje månad, be bordsbön och att årligen fira sin dopdag om så önskas.

 

Barn och föräldrar inbjuds till samverkan med förskolan till två familjegudstjänster per år i kyrkan eller på församlingshemmet i samband med sommarfest och julpyssel.

 

Förskolan arbetar för en god föräldrasamverkan, som gynnar våra barn och familjer att känna tillhörighet som bidrar till en bra kommunikation och samverkan mellan hem och förskola.

 

VÄLKOMMEN TILL OSS!

 

Kontakt

Igelkottens förskola

Jane Arildsson Rektor
E-post jane.arildsson@svenskakyrkan.se
Tel. 0702-18 55 45

Förskolans tel.nr
0729-67 45 21

ADRESS

Igelkottens förskola
Tomelillabygdens församling
Byavägen 2
273 31 Tomelilla

 

Vad händer på förskolan

 

Studiedag förskolan stängd 7 JUNI 2021

 Viktiga länkar för dig med barn på Igelkottens förskola

Förskolans läroplan

Skolverket

Barnkonventionen

Förskolans plan med åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling

Information om TYRA

Igelkottens kvalitetsarbete