Gudstjänster på äldreboende

Gudstjänster på Byavången respektive Valkyrian

Kyrkan kommer inte att erbjuda andakter på Valkyrian eller Byavången förrän virus-läget är under kontroll. Vi spelar emellertid in andakter med söndagens tema, som finns att se på hemsidan, www.svenskakyrkan.se/tomelilla .

Enskilt besök, med nattvard om så önskas, kan komma i fråga. Kontakta Kerstin Hellemarck, på telefon 0417 142 08 för överenskommelse.