Fonder

Tomelillabygdens församling har inga egna fonder. Vi lämnar ej heller ut kontanta medel (pengar). Vår församling har möjlighet att bevilja en akut matkasse efter samtal med diakon.

 

Det finns ibland fonder som förmedlas från Lunds stift via församlingarna. Kontakta oss för vidare information.