Diakoni

En medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, som vill möta människor i utsatta livssituationer med barmhärtighet och solidaritet.

Diakoni handlar om att se sin medmänniska. De stunder när livet känns svårt kan vi finnas där för dig. Du kan komma till oss om du känner dig ensam, har ett behov av att samtala, har problem med din ekonomi eller andra svårigheter. Vi samtalar om det som tynger dig. Vi har tystnadsplikt.

Diakoni är kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer och beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus. Diakoni handlar om att granska strukturer, att lyfta upp orättvisor och arbeta för förändring. Alla möten ska präglas av delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet och alla i församlingen har del i det diakonala uppdraget.

 

Vad är en diakon?

En diakon är en person som har särskild utbildning i ett människovårdande yrke och har ett särskilt ansvar att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. Diakonen avger ett löfte när biskopen viger personen till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan. 

Diakoner har gröna "frimärkesskjortor" tillsammans med ett diakonemblem som går att se överst på sidan. Korset i emblemet står för Kristus och tron. Duvan för den Helige Ande men även Noas duva som återvände med en olivkvist i munnen och tände hoppet om att ännu en gång få börja om. Ringen står för helheten, den världsvida gemenskapen och kärleken.

 

Ulrika Cinthio, diakon

-        Själavårdande samtal och hembesök

-        Behjälplig vid kontakter med sociala myndigheter, sjukvård etc.

-        Kontaktperson för aktuella fonder som kan förmedlas via församlingen

-        Ansvarig för all volontärverksamhet och Internationella gruppen

-        Konfirmander

-        Barn- och familj;  Öppet hus och Kyrkis på måndagar

-        Ansvarig för sommarens cafépogram och mötesplatser

LEVA VIDARE

Det är svårt att förlora en närstående, sorgen och saknaden kan vara tung och svår. Varje människas sorg är unik och ingen annan kan helt och fullt förstå och helt dela den. Församlingen erbjuder en stöd- och samtalsgrupp där vi samtalar om sorg och saknad, hur vi kan leva vidare. I gruppen möter man andra som befinner sig i en liknande situation.

Första träffen blir måndagen den 16 november kl. 16:15 – 18:00 i församlingshemmet och vi träffas sammanlagt sju gånger.
Till dig som är närmast anhörig och förlorat en närstående, boende i Tomelillabygdens församling, fram till oktober 2020 får en separat inbjudan. 

Starten blir framskjuten p.g.a pandemin. Anmäl intresse till ulrika.cinthio@svenskakyrkan.se alt 0417-142 10.

Ulrika Cinthio

Ulrika Cinthio

Tomelillabygdens församling

Diakon,