Bibelläsning

Bibelns böcker har massiv påverkan på den västerländska kulturen. Allt från hur vi uttrycker vår verklighetsuppfattning, till hur lagar utformas och till hur städerna är uppbyggda. Med kännedom om biblisk och kyrklig historia ges nycklar till förståelse av vår samtid.

Vi läser en av Bibelns böcker under 2-3 tillfällen. Vi undersöker på vilket sätt den ligger som grund för vår livsförståelse och för den kulturhistoria vi är en del av. I samtalet och genom att bidra med egna erfarenheter och kunskap möter vi bibelns berättelser och den kristna traditionen.