Foto: Ewe Olsson

Benestad

Benestads kyrka

De äldsta delarna av den tornlösa kyrkan härstammar från tidig medeltid. På 1400-talet uppfördes öster om kyrkan en kastal.
Inne i kyrkan slogs så kallade kryssvalv troligen redan på 1300-talet. På 1700-talet bidrog Ystadmästaren Mathias Stenberg med både predikstol och altartavla. Den baldakinförsedda predikstolen anses vara ett av de förnämsta arbeten som lämnat Stenbergs verkstad.