Foto: Susanna Adner

Begravning

Vi håller begravningsgudstjänst för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Men begravningsgudstjänsten är också något att hämta kraft ur.

Begravningen ingår i ett sammanhang som börjar vid dödsbädden och varar till avskedet vid kistan eller graven. Men sorgeprocessen fortsätter förstås, för många under flera år framåt. Också här kan präst och kyrka vara ett stöd.

Innan en människa dör kan vi i Tomelillabygdens församling genom en präst finnas till hands för närvaro och samtal. Vi kan också fira enskild nattvardsgudstjänst, så kallad sjukkommunion om man så önskar. Vi har ofta möjlighet att rycka ut på kort varsel, se prästernas telefonnummer här.

När en människa dött kommer man i kontakt med en präst för att tillsammans tala om sorgen och planera begravningen. Det mötet sker praktiskt taget alltid som ett möte i rummet och det kan ske hemma hos den sörjande eller på pastorsexpeditionen. Där får man tillfälle att tala om sorgen men också möjlighet att planera för begravningsgudstjänsten.

Bisättning innebär att kistan med den döda/döde förflyttas från platsen för dödsfallet och placeras i ett rum i väntan på begravningsgudstjänsten. Det kan här vara tillfälle för andakt och också för visning av den döda/döde. Vid bisättningen medverkar gärna en präst! Bisättning äger i församlingen rum måndagar-torsdagar kl 15.00 och fredagar kl 14.30.

Begravningsgudstjänsten bygger på gamla kristna traditioner. Ordningen är i grunden fast, men samtidigt finns möjligheter att utforma begravningsgudstjänsten på ett personligt sätt. Tala med prästen om det och ta också gärna kontakt med den av våra kyrkomusiker som kommer att medverka vid begravningsgudstjänsten. De har stor erfarenhet och kan ge råd omkring valet av musik och psalmer.

Församlingens bårtäcke kan läggas över kistan istället för blommor.
Gudstjänsten kan avslutas på två olika sätt: När den döde ska kremeras sker avskedet i kyrkan. När den döde ska jordbegravas sker avskedet direkt vid graven.
Begravning i Tomelillabygdens församling sker
tisdag 11.00 och 13.30
torsdag 11.00 och 13.30
fredag kl 11.00 och kl 13.00
Jordbegravningar på förmiddagen.
Man får själv välja kyrka.

Vid kremation finns två vanliga begravningssätt:
1. Askan förvaras i en urna som gravsätts i en vald grav. När en urna nedsätts i en grav medverkar också gärna en präst, företrädesvis den präst som hållit begravningsgudstjänsten. Urnnedsättning hålls måndagar-torsdagar kl 15.00 och fredagar kl 14.30.
2. Askan grävs ner i en minneslund.

Om det hålls en minnesstund i samband med begravningen deltar prästen också gärna i den.
Efter begravningsgudstjänsten erbjuder vi de sörjande att delta i en sorgegrupp där man tillsammans med andra i en liknande situation får dela sin erfarenheter. En eller flera präster leder gruppen. Man kan förstås också få enskilda samtal med en präst.

Läs gärna mer om begravningen på Svenska kyrkans hemsida!
 

Begravningsombud
Anders Larsson