Foto: Åsa

Barnkörer

Aspiranterna, Gosskören, Annakören, Mariakören och SacrU-kör

Aspiranterna
Torsdag 14.30-15.15
6-7 år
Kontakt: Håkan Olsson
070 565 87 63

Gosskören:
Torsdag 15.30-16.30
Killar 8 - 12 år
Kontakt: Håkan Olsson
070 565 87 63

Annakören: 
Torsdag kl. 14.00-15.00 
Barnkör 7-9 år
Kontakt: Åsa Holmqvist
070 561 26 77

Mariakören:
Torsdag kl.15.30-16.30
Barnkör 10-12 år
Kontakt: Åsa Holmqvist
070 561 26 77 

SacrU-kör:
Tisdag 16.00-17.30
Ungdomskör 13 år och uppåt
Kontakt: Håkan Olsson
070 565 87 63