Ankis café

för alla daglediga

Varje tisdag mellan kl. 9.30 - 11.30 är det Ankis Café.
Det serveras en god frukost för 20 kr.
En kortare andakt inleder och avslutar caféträffen.
Under sommaren varannan vecka, ojämn vecka