Andlig fördjupning

Var och en av oss lever i ständig rörelse, som en pilgrim, från födelsen, i livet, mot döden. Emellanåt känner vi oss splittrade, rörelsen är inte så tydlig som önskvärt utan vi tycks springa på varje boll, på allt som rör sig. Det är tröttande.

Längtar du efter att leva ditt eget liv, att bli alltmer dig själv? Vill du lära känna dig själv och lära känna Gud? Vad längtar du efter?

 Det finns olika sätt att bli medveten om sin egen innersta längtan och olika sätt att känna igen sin egen livsväg och, inte minst, hur Gud verkar i ditt liv. Det finns olika sätt, men starten är alltid densamma: Det börjar med dig.

Så frågan är: Vill du fördjupa din andlighet?

Vill du befrias till att bli alltmer äkta, alltmer dig själv?

 

I Tomelillabygdens församling leds verksamheten andlig fördjupning av Kerstin Hellemarck, men präster och diakoner har alla det perspektivet och kompetensen. Titta gärna på hur andra församlingar möter efterfrågan på andlig fördjupning. Särskilt rekommenderas www.killan.nu på Österlen, en unik plats för bön, alldeles runt hörnet.

Du som vill pilgrimsvandra: Titta in på www.pilgrimsvagen.se

 Just nu ser mötet för den andliga fördjupningen annorlunda ut: Gruppverksamhet är inställd, men vi erbjuder likväl bibelstudium, inlevelsebön och retreat, på distans respektive enskilt: Kontakta kerstin.hellemarck@svenskakyrkan.se.

 

 

  1. Bibelläsning:

Ingress: Bibelns böcker har massiv påverkan på den västerländska kulturen. Allt från hur vi uttrycker vår verklighetsuppfattning, till hur lagar utformas och till hur städerna är uppbyggda. Med kännedom om biblisk och kyrklig historia ges nycklar till förståelse av vår samtid.

Vi läser en av Bibelns böcker under 2-3 tillfällen. Vi undersöker på vilket sätt den ligger som grund för vår livsförståelse och för den kulturhistoria vi är en del av. I samtalet och genom att bidra med egna erfarenheter och kunskap möter vi bibelns berättelser och den kristna traditionen.

  1. Inlevelsebön:

Ingress: Alla dagdrömmer. Vi fantiserar om att vara hjälten i en film, stjärnan på scen eller mirakelläkaren. När dagdrömmen är över, vad återstår? Inlevelsebön, med hjälp av berättelserna om Jesus, är en form av vägledd dagdröm, med en god smak som dröjer sig kvar. Den får oss att mogna som människa.

 

Ignatius av Loyola (1491-1556) menar att alla kan hitta en väg till Gud. Men man behöver hjälp på vägen annars blir man förvirrad och gudsmötet blir också förvirrat.

I tystnad mediterar vi i ignatiansk anda över ett bibelord: Av ledaren får du hjälp att göra dig en bild av texten, hjälp att kliva in i berättelsen med alla sinnen och låta den utveckla sig utan att styra. Syftet är att fördjupa erfarenheten av Guds närvaro i ditt eget liv samtidigt som självkännedomen fördjupas. Detta kan vara mödosamt, men aldrig förgäves. Efter meditationen delar vi med oss, i respekt, av den egna upplevelsen och får vägledning.

Inlevelsebön kallas också för bibelmeditation och är i Tomelilla en gruppverksamhet, men enskild vägledning erbjuds också.

 

  1. Retreat:

Ingress: Under visa yttre omständigheter är det lättare att finna Guds tilltal. I tystnad, i enskildhet, i det akustiska livet. Mången erfarenhet visar på god frukt av att dra oss tillbaka, för längre eller kortare tid.

 

Tystnad är viktigt för det andliga mognandet. Erfarenheten visar att det är i tystnaden vi uppmärksammar Guds tilltal. Men ingenstans är det alldeles tyst. Retreat, eller reträtt, innebär att under bestämda former dra sig undan det vardagliga för att åter urskilja samtalet med varat, Gud.

Även inom oss pågår ständiga samtal, ofta som stressande, splittrande lockelser och krav. Under retreaten får du hjälp med urskillningen och att reflektera över din livsväg, av en vägledare

Att vara på retreat liknas vid en inre pilgrimsvandring. Det tar tid att gallra i alla ljud som finns runtom oss, därför varar en retreat i åtminstone ett dygn, ibland upp till 30 dygn.