Andlig fördjupning

Var och en av oss lever i ständig rörelse, som en pilgrim, från födelsen, i livet, mot döden. Emellanåt känner vi oss splittrade, rörelsen är inte så tydlig som önskvärt utan vi tycks springa på varje boll, på allt som rör sig. Det är tröttande.

Längtar du efter att leva ditt eget liv, att bli alltmer dig själv? Vill du lära känna dig själv och lära känna Gud? Vad längtar du efter?

 Det finns olika sätt att bli medveten om sin egen innersta längtan och olika sätt att känna igen sin egen livsväg och, inte minst, hur Gud verkar i ditt liv. Det finns olika sätt, men starten är alltid densamma: Det börjar med dig.

Under hösten erbjuder Tomelilla och Stora Köpinge församlingar möten med Livets pärlor (Frälsarkransen), samt Det Goda Samtalet för att tillsammans fundera över existentiella frågor.

Vid intresse , kontakta kerstin.hellemarck@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen.

 

Livets Pärlor

Pärlorna på Frälsarkransen, livets pärlor lockar på oss. De är färgstarka och skimrande. I form och färg symboliserar de livets gång: Kärlek, sorg, jag, dop, stillhet; de bär på förståelsen av din livsväg.  

Under fem måndagar träffas vi och bekantar oss med alla pärlorna och fyller dem med innehåll. Formen är meditativ och reflekterande.

Plats: Tomelilla Församlingshem, Byavägen 2. Tid: 14.30- 16.00.

Höstens frälsarkransgrupp är fulltecknad.

 

 

Det goda samtalet

Det goda samtalet inbjuder till existentiella frågeställningar, att reflektera över tillsammans i tillit.

Det var för få anmälda till denna grupp. Om intresse finns, låt mig veta så startar jag en grupp. Minst 6 anmälda behövs.

 

 

Retreat

Tystnaden, det akustiska livet, är en del av det andliga livet. Men ingenstans är det alldeles tyst. Även inom oss pågår ständiga samtal, ibland som stressande, splittrande lockelser och krav, ibland som destruktiva tankespår. Att dra sig tillbaka för att i frid men under bestämda former erfara guds goda vilja med ditt liv, återfå goda vanor, är en naturlig del av att vara en hel människa. Bön, meditation och måltider sätter ramarna.

 

För närvarande finns ingen retreat planerad i Tomelillabygdens församling. Killans bönegård i Gärsnäs församling, erbjuder bönedagar och retreater kontinuerligt. Vi hänvisar dit i nuläget.