En stor grönskande lind på Valla kyrkogård
Foto: Minna Karlsson

Kyrkogårdar

Svenska kyrkan har sju begravningsplatser på Tjörn. Läs mer om begravningsplatserna och om skötsel av gravar.

Aktuellt

Två personer i arbetskläder monterar ner ett gammalt fönster.

Pågående arbeten

För att bevara våra byggnader och kyrkogårdar inför framtiden krävs kontinuerligt underhåll. Ibland behöver vi bygga nytt för att möta framtidens behov.

Kyrkogårdar på Tjörn

Svenska kyrkan har sju begravningsplatser på Tjörn - i Bleket, Klövedal, Lilla Askerön, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. Karta med bilder och information.

Kyrkogårdarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Du är välkommen att besöka, ringa eller mejla kyrkogårdsförvaltningen om du har frågor om gravar, gravskötsel, gravrätter eller annat som rör kyrkogårdar.

Hitta en grav eller en gravsatt person

Du kan själv söka efter gravar och gravsatta på webbplatsen gravar.se.

Välj mellan att klicka på ”Snabbsök” eller ”Avancerad sök” och fyll i de uppgifter du har om namn, födelsedatum, dödsdatum och ort.

Behöver du sedan hjälp att hitta gravplatsen på kyrkogården, kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

En grav med röda isbegonior och lila lavendel

Gravskötsel

Du som är gravrättsinnehavare kan få hjälp med att sköta graven.

Kontakt

Besöksadress: Pastorsexpeditionen

Skärhamns torg, Hamngatan 17

Karta över Tjörns begravningsplatser