Gudstjänst
Foto: Carina Etander Rimborg

Skäl att tillhöra Svenska kyrkan

Det finns många skäl att tillhöra Svenska kyrkan. Vi har listat några här. Är du inte redan medlem så har du möjlighet att anmäla dig via formuläret nedan - eller hör av dig till vår pastorsexpedition.

Tro

Längtan efter en personlig Gudstro och en vilja att vara med i en gemenskap och ett samtal där denna tro får fördjupas och få näring.

Vår tro>>

Tradition

Viljan att vid livets avgöranden skeenden genom kyrkans traditioner och riter få möjlighet att uttrycka glädje och sorg, förundran och bävan.

Solidaritet

Möjligheten att stödja församlingens arbete bland människor i samhälle och värld för en mer rättvis och generös värld.

Förhoppningsvis kan du som tillhör Svenska kyrkan känna igen dig i något eller flera av dessa ord och se att genom dig möjliggörs församlingens arbete. Förhoppningsvis ser du som funderar på att gå med i kyrkan, att det finns flera skäl till det.

Svenska kyrkan Tjörn vill fortsätta att vara en miljö för levande Gudslängtan, en plats för livets avgörande händelser och ett solidariskt arbete för en skönare värld.

Barn och ungdomar

Det är viktigt att stötta unga i en värld som ofta är stökig och för­virrande. Svenska kyrkan på Tjörn arbetar med barn och unga genom olika verksamheter.

Ungdomsverksamhet hos Svenska kyrkan Tjörn>>

Barnverksamhet hos Svenska kyrkan Tjörn>>

Diakoni/Socialt arbete

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. Vi satsar resurser och pengar på svaga grupper och individer i samhället. Kyrkan har även ett engagemang för flyktingar, minoriteter och andra som saknar röst i vårt samhälle. Vi finns med på alla äldreboende och vi har även grupper för barn till missbrukare tillsammans med kommunen.

Diakoni hos Svenska kyrkan Tjörn>>

Bröllop

Om ett par vill gifta sig i kyrkan är gudstjänsten kostnadsfri om den ena partnern är med i Svenska kyrkan.

Bröllop>>

Begravning

Alla svenska medborgare betalar en begravningsavgift för att få en gravplats och en cermonilokal. Den som är medlem i kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst.

Begravning och kyrkogårdar>>

Musik

En kyrka utan sång och musik är som att ro utan åror. Svenska ­kyrkan Tjörn har ett rikt musikliv tack vare sina cirka 250 körsångare och musiker i alla åldrar. I kyrkorna ordnar våra musiker också välbesökta musikgudstjänster och konserter.

Körer hos Svenska kyrkan Tjörn>>

Sommarkyrka på Tjörn

Kustkyrka, sommarkyrka, vägkyrka, sommarfräs, musik i sommarkväll. Du har väl inte missat Svenska kyrkan Tjörns breda och uppskattade utbud under sommaren?

Krishantering/Själavård

När tillvaron rämnar finns kyrkans professionella personal. Svenska kyrkan har gedigen erfarenhet och ingår i kommunens krisgrupp. Vid personliga kriser finns präster och diakoner till för dig. De har tystnadsplikt. Samtal i en svår situation kan öppna vägar för att komma vidare.

Utlandskyrkan och Internationellt arbete

På närmare 50 platser runt om i världen finns SKUT, Svenska kyrkan i Utlandet, som genom åren betytt mycket för många sjömän från Tjörn och andra som vistas utomlands. Svenska kyrkan har även ett stort engagemang i fattiga och krigshärjade länder genom Svenska kyrkans internationella arbete. Många gånger görs också snabba insatser även när svenskar drabbas vid olyckor, katastrofer och terrorattentat utomlands.

Svenska kyrkans internationella arbete>>

Svenska kyrkan Tjörn har även en grupp som jobbar med internationella frågor

Stenkyrka församling på Tjörn driver dessutom ett eget internationellt arbete genom sin klädinsamling Rumänieninsamlingen. De stödjer barn- och ålderdomshem i staden Iasi i norra Rumänien.

Rumänieninsamlingen>>

Våra kyrkobyggnader

På Tjörn finns det sju kyrkor. Kyrkobyggnader har också ett symboliskt värde för närområdet och utgör tecken för samhörighet med tidigare generationer. Det är också kulturbyggnader som är viktiga att bevara.

Våra kyrkor>>

Kultur och tradition

Du som tillhör Svenska kyrkan skapar möjligheter för att den kultur och de värderingar som bygger vårt samhälle förs vidare. Berätta för kyrkans företrädare vad du vill göra i kyrkan, och var med och påverka!

Du blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling.

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du pastorsexpeditionen så hjälper vi dig. Har du gått ur Svenska kyrkan kan du alltid går med igen. Det är bara att lämna in en anmälan.

SOM MEDLEM I SVENSKA KYRKAN

bidrar du till att hjälpa utsatta människor i din närhet och runt om i världen. Vår församling ger hjälper många människor varje år. Vi skapar möjligheter för människor att träffas och hitta ett sammanhang i livet.

Du kan antingen besöka pastorsexpeditionen för att ansöka om medlemskap eller fylla i formuläret nedan, och då får du en inträdesblankett hemskickad. Det finns också en pdf som du kan skriva ut och skicka in till vår bokningscentral.

Vi kontrollerar att alla uppgifter stämmer och skickar en slutlig bekräftelse om ditt nya medlemskap.

FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se
 
Fyll i uppgifterna nedan och skicka in formuläret, så kommer du inom kort att få en inträdesblankett för att bekräfta medlemsskapet.

Med din kyrkoavgift:

  • bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst
  • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
  • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.
  • Du har också rätt till bröllop och begravning i Svenska kyrkan och dess ordning.

Här kan du ladda ner en ansökan och skicka in. Skicka till Svenska kyrkan Tjörn, Pastorsexpeditionen, Hamngatan 17, 471 32 skärhamn. 

Ansökan om medlemskap>>