En person med målade naglar följer med sitt pekfinger melodin i en uppslagen psalmbok.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gudstjänster och andakter

Välkommen att fira gudstjänst och andakt i kyrkorna på Tjörn. Vi samlas för gudstjänst flera gånger i veckan. Här hittar du aktuella tider och platser.

I Svenska kyrkan Tjörns kalender visas kommande gudstjänster, andakter, bönestunder och kristen djupmeditation.

Gudstjänster på Tjörns äldreboenden: Varje vecka firas det gudstjänster på Tjörns äldreboenden. Det delas mellan frikyrkorna och Svenska kyrkan. Ojämna veckor är Svenska kyrkan ansvarig för gudstjänsterna. Du hittar dessa i kalendern.

Olika former av gudstjänst.

Hitta till kyrkorna på Tjörn.

Närbild på någon som swishar från sin mobiltelefon.

Swisha din kollekt

Har du en smartphone och har laddat ner Swish-appen så kan du nu enkelt betala kollekten via din telefon på söndag.

Olika former av gudstjänster

Ordförklaring

Högmässa

Högmässan är den vanligaste formen av gudstjänst i Svenska kyrkans församlingar. Den har flera fasta moment, bland annat firas alltid nattvard.

Mässa

Mässa är en gudstjänst med nattvard, men den har färre fasta moment än en högmässa.

Gudstjänst

Gudstjänsten påminner om en högmässa, men utan nattvard och med färre fasta moment.

Taizémässa  

Taizémässan är inspirerad av andaktslivet vid kommuniteten i Taizé i Frankrike, med meditativa sånger, tystnad och textläsning.

Andakt

Andakt är en kort gudstjänst med bön, bibelläsning och musik. Ordet kommer från tyskans andenken, att tänka på något.

Hitta till kyrkorna på Tjörn