Foto: Petra Davidsson

Väckelsångs församling

Kyrkan uppfördes 1827-1828 och ersatte en medeltidskyrka som låg cirka 1 km åt nordost. Den 6 augusti 1827 lades grundstenen till den nya kyrkan av kronprins Oscar som gjorde ett uppehåll i Väckelsång på sin färd till Karlskrona.

HÄR NÅR NI OSS:

Kyrkoherde Anne Gräns tel: 0477-77 90 04
anne.grans@svenskakyrkan.se

Präst Per-Rune Svenson tel: 0477-77 90 09
per-rune.svenson@svenskakyrkan.se

Pedagog Miriam Eickhoff 0477-77 90 32
miriam.eickhoff@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och Fastighetschef Birgitta Nordström tel: 0477-77 90 57
birgitta.nordstrom@svenskakyrkan.se

Vaktmästare

Andreas Persson tel:0477-77 90 54 
andreas.persson@svenskakyrkan.se

Viktor Elmgren tel: 0477-77 90 62
viktor.elmgren@svenskakyrkan.se

Församlingsrådsordförande Gunvor Petersson tel: 070-369 89 46 
gunvor.rundsborg@gmail.com

SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.