VÄCKELSÅNG

Kyrkan uppfördes 1827-1828 och ersatte en medeltidskyrka som låg cirka 1 km åt nordost. Den 6 augusti 1827 lades grundstenen till den nya kyrkan av kronprins Oscar som gjorde ett uppehåll i Väckelsång på sin färd till Karlskrona.