URSHULT

Nils Fredrik Wahlquist anlitades som byggmästare för att tillsammans med församlingsbornas dagsverken bygga den stora kyrka som beräknades rymma 1638 personer. Arbetet pågick 1808-1810 och invigningen förättades den 4 oktober 1812 av biskop Ludvig Mörner.