Foto: Petra Davidsson

Tingsås församling

Kyrkobyggnaden uppfördes 1853 efter ritningar av byggmästare Sven Nilsson i Säljeryd, Östra Torsås och bearbetades av Johan Fredrik Åbom. Invigningen ägde rum Helige Mikaels dag 1856 och förrättades av biskop Christopher Isac Heurlin.

HÄR NÅR NI OSS

Kyrkoherde Anne Gräns tel: 0477-77 90 04
anne.grans@svenskakyrkan.se

Präst Per-Rune Svenson tel: 0477-77 90 09
per-rune.svenson@svenskakyrkan.se 

Organist Joseph Causey tel: 0477-77 90 22
joseph.causey@svenskakyrkan.se

Pedagog Miriam Eickhoff tel: 0477-77 90 32
miriam.eickhoff@svenskakyrkan.se

Värdinna Helena Hovlit tel: 0477-77 90 43
helena.hovlit@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och Fastighetschef Birgitta Nordström tel: 0477-77 90 57
birgitta.nordstrom@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Julius Karlsson tel: 0477-77 90 59   julius.karlsson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Marika Humle tel: 0477-77 90 40            marika.humle@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Karl-Johan Persson tel: 0477-77 90 52
karl-johan.persson@svenskakyrkan.se

Församlingsrådsordförande Birgitta Arvidsson tel: 076-021 09 75
birgitta.arvidsson@svenskakyrkan.se                                                               

Ebbalycke begravningsplats

Begravningsplats i Tingsryd

Tingsås kyrkogård

Kyrkogården i Tingsryd

SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.

Tingsås kyrka - En introduktion