SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.

Betala och ge kollekt med mobilen

Swish är en mobiltjänst och ett komplement till kontanta betalningar som Tingsryds pastorat erbjuder. Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.

 

TINGSÅS FÖRSAMLING

Kollekt 123 275 36 48

Bokbord 123 022 71 65

 

VÄCKELSÅNGS FÖRSAMLING

Kollekt 123 537 13 23

Bokbord 123 375 58 24

 

ALMUNDSRYDS FÖRSAMLING

Kollekt 123 691 80 64

Bokbord 123 438 47 98

 

URSHULTS FÖRSAMLING

Kollekt 123 170 61 34

Bokbord 123 382 76 15

 

LINNERYDS FÖRSAMLING

Kollekt 123 287 39 90

Bokbord 123 200 17 82

 

ÄLMEBODA FÖRSAMLING

Kollekt 123 371 89 05

Bokbord 123 403 10 27

 

SÖDRA SANDSJÖS FÖRSAMLING

Kollekt 123 275 36 55

Bokbord 123 200 17 90

 

BETALA VIA SWISH

När du vill betala via Swish till några av våra ändamål gör du så här:      

  • Ange rätt swish-nummer (se listan nedan) för ändamålet.
  • Ange belopp.
  • Ange de ändamål som din inbetalning gäller för i meddelandefältet.       
  • Klicka på betala.

Är uppkopplingen till nätet dåligt i kyrkan eller församlingshemmet går det bra att swisha din betalning från annan plats.

Tips! Lägg in de swish-nummer du vill använda som kontakter i din mobil så behöver du inte slå numren varje gång du swishar.

Du hittar också våra swish-nummer vid våra olika betalningsställen. 

Glömt att köpa gravljus?

I våra kyrkor kan man även köpa gravljus, en service som vi hoppas uppskattas- välkommen in i kyrkan! Betalning sker via Swish. 

Swish Tingsryds pastorat: 123 380 19 09