Foto: Petra Davidsson

Södra Sandsjö församling

Den tidigare kyrkan i församlingen var en träkyrka uppförd 1590. Läget på den gamla kyrkan är markerat med ett kors på kyrkogården. Kyrkobyggnaden uppfördes 1836-1837 i empirestil efter ritningar av arkitekt Samuel Enander. Den 9 september 1838 invigdes kyrkan av biskop Esaias Tegnér

HÄR NÅR NI OSS

Kyrkoherde Anne Gräns tel: 0477-77 90 04
anne.grans@svenskakyrkan.se

Präst Emelie Melin tel: 0477-77 90 10
emelie.melin@svenskakyrkan.se

Pedagog Miriam Eickhoff tel: 0477-77 90 32
miriam.eickhoff@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och Fastighetschef Birgitta Nordström tel: 0477-77 90 57
birgitta.nordstrom@svenskakyrkan.se

 Vaktmästare Julius Karlsson tel: 0477-77 90 59  julius.karlsson@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande Anders Lennartsson tel: 070-280 54 02
anders.lennartsson@idealskog.se

 

SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.