Foto: Petra Davidsson

Södra Sandsjö församling

Den tidigare kyrkan i församlingen var en träkyrka uppförd 1590. Läget på den gamla kyrkan är markerat med ett kors på kyrkogården. Kyrkobyggnaden uppfördes 1836-1837 i empirestil efter ritningar av arkitekt Samuel Enander. Den 9 september 1838 invigdes kyrkan av biskop Esaias Tegnér

SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.