SÖDRA SANDSJÖ

Den tidigare kyrkan i församlingen var en träkyrka uppförd 1590. Läget på den gamla kyrkan är markerat med ett kors på kyrkogården. Kyrkobyggnaden uppfördes 1836-1837 i empirestil efter ritningar av arkitekt Samuel Enander. Den 9 september 1838 invigdes kyrkan av biskop Esaias Tegnér

Vi stänger ner delar av vår verksamhet

Från och med den 23 november stänger vi ner all verksamhet utom utomhusverksamheterna, som t.ex ut och gå grupperna, fram till och med
nya besked meddelas.

Gudstjänster och andakter sänds digitalt även under januari och kan följas via våra sociala medier.