Foto: Robert Kneschke /Mostphotos

MÖTESPLATSER

Vi finns här för dig, en mötesplats för alla åldrar.

MORGONBÖN

Tingsås kyrka tisdagar (jämna veckor) kl.09.00 (se kalender)

SINNESROGUDSTJÄNST

Tingsås kyrka sista måndagen i månaden. kl. 18.30 (se kalender)

MESSY CHURCH

Tingsås församlingshem under våren 2023. (se kalender)

För mer information kontakta Eva Pleijel tel: 0477-77 90 32

Leva Vidaregrupp

Vi startar nu en Leva Vidaregrupp för dig som mist en nära. Vi samtalar kring sorgen och saknaden, Vi bjuder på fika.

Planerad start i slutet mars 2023. För mer information och anmälan kontakta Jörgen Gustavsson tel. 0477-77 90 70