Foto: Petra Davidsson

Linneryds församling

Kyrkan är uppfördes 1797-1798 i empirestil efter ritningar av arkitekt Gustaf Pfeffer. P J Gullin från Korrö var byggmästare. År 1806 invigdes kyrkan av biskop Ludvig Mörner

HÄR NÅR NI OSS

Kyrkoherde Anne Gräns tel: 0477-77 90 04
anne.grans@svenskakyrkan.se

Präst Ingmar Eriksson tel: 0477-77 90 13
ingmar.eriksson@svenskakyrkan.se

Organist Joseph Causey tel: 0477-77 90 22
joseph.causey@svenskakyrkan.se

Pedagog Magnus Signér tel: 0477-77 90 34
magnus.signér@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds-och Fastighetschef Birgitta Nordström tel: 0477-77 90 57
birgitta.nordstrom@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Viktor Elmgren tel: 0477-77 90 62
viktor.elmgren@svenskakyrkan.se

Värdinna Kerstin Gutjahr tel: 0477-77 90 18
kerstin.gutjahr@svenskakyrkan.se

Församlingsrådet ordförande Christina Franzén tel: 076-306 48 44
ch_franz57@hotmail.com
 

WALCKERORGELN

Här nedan kan ni lyssna på orgelmusik som spelas på Walckerorglar:

Prof. Janette Fishell plays Schumann and Dudley Buck at the Walcker orga...
http://youtu.be/oA8FnyAqE0A 

Martin Kondziella an der Walcker-orgel der Martin-Luther-Gedächtnisckirch..
http://youtu.be/1333-pcruio

 

Information Linneryds kyrka

Nuvarande kyrka föregicks av en medeltida stenkyrka som låg ett stycke öster om nuvarande kyrkplats. Det är inte omöjligt att kyrkan var av samma romanska typ som till exempel Jäts och Vederslövs gamla kyrka. Under 1700-talet ökade socknens befolkning, och eftersom den medeltida kyrkan ansågs vara för liten, beslöt man 1798 att uppföra en större kyrka som skulle kunna rymma socknens hela befolkning.

Nuvarande kyrka är uppförd 1797-1798 i empirestil efter ritningar av arkitekt Gustaf Pfeffer vid Överintendentsämbetet. P J Gullin från Korrö var byggmästare. År 1806 invigdes kyrkan av biskop Ludvig Mörner.

Kyrkan, som är uppförd i sten, består av ett rektangulärt långhus med rakslutande korvägg och en bakomliggande sakristia i öster och kyrktorn i väster. Tornet är försedd med dubbla ljudluckor i alla fyra väderstreck. På torntaket finns en lanternin som byggdes om 1833. Ett tornur tillkom 1913. Murarna är vitputsade utvändigt såväl som invändigt.

Kyrkorummet som genomgått flera renoveringar präglas av ljus och rymd. Över kyrkorummet välver sig ett tunnvalvstak. Överst på långsidorna löper ett listverk som avslutas i koret.

(Information Wikipedia)

SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.

Församlingsbor i Linneryd kan söka bidrag ur församlingens förvaltade fonder till sjukvård eller rahabilitering som ej täcks av försäkringskassan eller landstingsmedel.
Ex. vistelse på sjukhem utomlands eller klimatvårdsresa utomlands.
Läkarintyg erfordras

Ansökan sänds till Gunnar Wetterlings stiftelse.
Upplysningar:

Christina Franzén      076-306 48 44 eller
Gunilla Svensson       0470-340 86

Välkommen med din ansökan