Jenny Sigeman/Ikon
Foto: Jenny Sigeman/Ikon

INFORMATION GRAVRÄTTER

Information till dig som är gravrättsinnehavare.

Gravrätt

Vid varje sänkning som sker på gravrätten, räknas gravfriden upp med 25år. Innan gravfriden går ut erbjuds den registrerade gravrättsinnehavaren en förlängning av gravrätten i 15 år till en kostnad av 1000 kronor per gravbredd.  

Finns det ingen registrerad gravrättsinnehavare på gravrätten kommer graven att skyltas med - anhörig sökes.

Har ni frågor om gravrätter, och vilken som är gravrättsinnehavare, kontakta oss.

Kyrkogårdsförvaltningen Daniel Pettersson telefon: 0477-779003

 

 

 

Gravvårdsinformation

En säker gravsten ska stå emot minst 35 kg belastning från såväl fram som baksida. Uppfyller inte gravstenen nämda säkerhetskrav så säkras gravstenen provisoriskt. Säkerhetsåtgärden är tillfällig och det är gravrättsinnehavarens ansvar att se till att gravanordningen får en mer permanent säkring enligt begravningslagen 7 kap 30§.

Provtryckningskontroller hjälper vi gärna till med, men även dubbning och säkring av gravsten. Se beställningsarbete för prislista.

Kyrkogårdsförvaltningen telefon 0477-779000

 Information

Det åligger gravrättsinnehavaren att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick, detta gäller rabatt och gravvård (gravsten).
Om stenen behöver åtgärdas ska detta göras skyndsamt. Önskar ni hjälp med detta kontakta kyrkogordsförvaltningen.
Lösa föremål så som vaser etc får inte förvaras i anslutning till gravvården.

Kyrkogårdsförvaltningen telefon 0477-779000

Skyltad gravsten?
På våra kyrkogårdar finns olika skyltar som information till Er besökare:

Närstående sökes: Med denna skylt önskar vi komma i kontakt med närstående för information gällande gravrätt, gravskötsel eller gravrättsinnahavare. Har du information om någon grav kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen.

Återlämnad: Graven har blivit återlämnad till Tingsryds pastorat, som kan återupplåta graven vidare för ny gravsättning. Önskar annan närstående ta över gravrätten går det givetvis bra. 

Återtagen: Graven har varit skyltad i flera år men ingen närstående har hört av sig. Nästa steg är annonsering och därefter borttagen gravsten. 

Kultur: Graven är en kulturgrav och ska bevaras.

Frågor angående skyltning, kontakta Kyrkogårdsförvaltningen.