Foto: Pixabay

GE EN GÅVA TILL KYRKANS VERKSAMHET

De finns fler olika sätt att bidra till Tingsryds pastorats verksamhet

MINNESGÅVA

Ge en gåva för att hedra minnet till den avlidnes ära.

Betala in i god tid innan begravningen så att minnesbladet hinner fram.

Märk alltid betalningen med:

  • Den avlidnes namn
  • Till vilket ändamål och församling gäller gåvan
  • Avsändare samt önskad text på minnesbladet

Gåvor skickas till BG:5350-1136

Kontakta gärna Tingsryds pastorat om vilka insamlingar som är aktuella just nu.

Minnesgåvor kan även förmedlas genom begravningsbyråerna.

VÄLKOMMEN MED DIN GÅVA

DONATIONSGÅVA

Fyller du jämt? Be släkt och vänner att ge en gåva till församlingen, istället för presenter.

Kontakta gärna Tingsryds pastorat om vilka insamlingar som är aktuella just nu.

VÄLKOMMEN MED DIN DONATION