Foto: Birgitta Nordström

FIN- FörsamlingsInstruktioN

Församlingsinstruktion för Tingsryds pastorat -är nu klar!