ALMUNDSRYD

Kyrkan uppfördes 1828-31 norr om den gamla medeltida träkyrkan.Som byggmästare anlitades murarmästare Sven Sjöblom från Karlshamn. Kyrkan invigdes 1832 av kontraktsprosten Samuel Elmgren