Foto: Petra Davidsson

Älmeboda församling

Kyrkan uppfördes åren 1876-1877 i historiserade blandstil efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin. Kyrkan invigdes den 19 september 1877 av biskop Gustaf Hultman

HÄR NÅR NI OSS

Kyrkoherde Anne Gräns tel: 0477-77 90 04
anne.grans@svenskakyrkan.se

Präst Emelie Melin tel: 0477-77 90 10
emelie.melin@svenskakyrkan.se

Pedagog Magnus Signér tel: 0477-77 90 34
magnus.signer@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och Fastighetschef Birgitta Nordström tel: 0477-77 90 57
birgitta.nordstrom@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Linus Petersson tel: 0477-77 90 63 linus.petersson@svenskakyrkan.se

Vaktmästare Henrik Olsson tel: 0477-77 90 60  henrik.olsson@svenskakyrkan.se

Värdinna Kerstin Gutjahr tel: 0477-77 90 18          kerstin.gutjahr@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande Sivert Johansson tel: 073-717 87 40
sivertj55@hotmail.com

Älmeboda kyrkogård

Kyrkogården i Älmeboda

Älmeboda kyrkoruin och kyrkogård

Kyrkogården i Älmeboda kyrkoruin

Information Älmeboda kyrka

Nuvarande stenkyrka uppfördes åren 1876-1877 i historiserande blandstil efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin. Kyrkan har en nord-sydlig orientering med kor i söder och en vidbyggd sakristia söder om koret. Kyrktornet med huvudingång ligger i norr. Tornet är försett med romanska ljudöppningar, tornur och hög nygotisk spira krönt av ett kors. Kyrkorummet är treskeppigt med tunnvalv i mittskeppet och kassettak i sidoskeppen. I kyrkan installerades en värmeanläggning bestående av 4 järnugnar med rör. I sakristian fanns också en järnugn. I ett förvaringsrum fanns en kakelugn.

Kyrkan invigdes den 19 september 1877 av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Under årens lopp har kyrkan genomgått flera restaureringar, däribland följande:

1927-29: Nytt altare, nya fönster, ommålning m.m. Installation av uppvärmning medelst lågtrycksånga. Paul Boberg arkitektkontor.

1930: Torntaket målas.

1937: Installation av elbelysning i kyrkan. Utförd av Paul Boberg arkitektkontor.

1945: Inredning i sakristian. Utförd av Paul Boberg arkitektkontor.

1949: Förgyllning av kopparkors och kulor. Ny entrédörr med överljus och ny yttertrappa. Utförd av Bent Jörgen Jörgensens arkitektkontor.

1950: Utvändig restaurering. Taktäckning m.m.

1960: Radiatorskärm i förvaringsrum.

1961: Restaurering av sakristia, knäfall, förvaringsrum. Inläggning av kormatta. Komplettering av elbelysning. Utförd av Bent Jörgen Jörgensens arkitektkontor.

1962: Installation av oljeeldning.

1965: Utvidgning av kyrkogården.

1971: Invändig och utvändig restaurering, golv- och takarbeten, omändring av bänkar och altarring m.m. Utförd av Bent Jörgen Jörgensens arkitektkontor.

1990: Yttre restaurering, renovering av putsen.

2007: Puts- och takrenoveringar, målning av dörrar och fönsterbågar, hela kyrkan avfärgad i vitt.

(Information Wikipedia)

SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.