Foto: Doris Kosian

ÄLMEBODA

Kyrkan uppfördes åren 1876-1877 i historiserade blandstil efter ritningar av arkitekt Ludvig Hedin. Kyrkan invigdes den 19 september 1877 av biskop Gustaf Hultman