Västerås stift

Kontaktperson Nils Åberg,

”Störst av allt är kärleken” -
Program under hösten 2022 på temat ”Demokrati och Mänskliga rättigheter.” Läs mer: 

Vi kan välja det goda

Samverkan inom Toleransprojektet i Borlänge bidrar till stöd och input till unga människor i att utmana sina tankar, hitta sin plats i livet och göra dem medvetna om sina val. Helena Hermansson, toleranspedagog, berättar om möte med skoleleverna och vad det kan leda till.

Kaffekoppsteologi - om samverkan med andra

I Ludvika samlas invånare och olika aktörer inom kommun, näringsliv och civilsamhälle i initiativ som "Störst av allt är kärleken”. Ofta börjar det med en kopp kaffe. Daniel Jansson Brask, präst i Ludvika skriver om kaffekopps-teologi.