Varför ska Svenska kyrkan satsa på tillit och demokrati?

Vår kristna tro kräver av oss att vi försvarar människovärdet. Den ger oss därför ett särskilt ansvar att värna tillit och demokrati. Svenska kyrkan verkar redan på många sätt för tillit och demokrati, det är bl.a. en del av kyrkans diakonala uppdrag. Men samhällets förändringar utmanar även kyrkan att utveckla teologiska perspektiv samt arbets- och förhållningssätt.