Vad är unikt med programmet?

1. Frågorna i fokus:
Det förändrade samhällsklimatet och världsläget gestaltar nya, komplexa utmaningar för Svenska kyrkan. Programmet vill därför försöka att lyfta fram arbetssätt att närma sig komplexa frågor som, t.ex. demokratiutveckling, strukturell rasism och mänskliga rättigheter.

2. Den stiftsövergripande samordningsfunktionen:
Att försöka finna nya arbetssätt, men även nya organisationsstrukturer är viktigt. En stiftsövergripande samordningsfunktion som styrs ifrån stiftschefsgruppen, är ett konkret försök att ytterligare stärka regional- och lokal nivå kring komplexa nationella frågor. Ambitionen är även att skapa kostnadseffektivitet och resursmobilitet.

3. Långsiktigheten:
Satsningens art kräver ett långsiktigt perspektiv. Att arbeta med värdefrågor och tillit tar tid och passar inte i kortsiktiga projektformer. Programmet avser därför att arbeta över en period på minst fem år.