Vad är "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati"?

Ett långsiktigt program som vill inventera och utveckla sätt att utbilda, påverka, metodutveckla och teologiskt rusta människor kring frågor om människans värdighet, tillit och demokrati.

Varför namnet Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati?
Social hållbarhet: Ett socialt hållbart samhälle präglas av hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. I ett socialt hållbart samhälle skyddar vi tillsammans människans värdighet och värde.

Demokrati: Demokratibegreppet innebär mycket mer än ett tekniskt system., det är ett förhållningssätt. Demokrati behöver därför ständigt övas och erövras.
Tillit: Utgör det mellanmänskliga kittet, det som i sin tur är en förutsättning för ett gott samhälle. Tillit, medmänsklighet och solidaritet mellan människor och institutioner är även en nödvändighet för demokratisk utveckling och trygga samhällen.