Utvecklingsområden

Programmet kan liknas vid ett hus med flera rum: Metod/Verktyg, Relation/Samverkan, Kunskap och Teologisk förankring. Inom dessa ”rum” utvecklas programmets insatser.

Teologisk förankring

Kristen tro och kristet ansvar

Relation/Samverkan

Tillsammans är kristen tro

Metod/Verktyg

Dela befintliga metoder och utveckla nya

Kunskap

Ökad kunskap genom samarbete med olika aktörer och institut.