Utbildningsdagar för stifts-, pastorats- och församlingsledningar

Välkommen att boka online-utbildningen "Fokus Tillit och Demokrati”.

Målgrupp för utbildningarna: 
Målgrupp som ovan samt medarbetare i pastorats- och församlingsledning. Även lokala valsamordnare är välkomna att delta. 
Upplägg: Online-seminarium, kl 9:00 - 15:00 alt. halvdag med komprimerat program. 
Innehåll: Föreläsningar med interaktiva moment.

Delmoment i utbildningen:
- Presentation av programmet Social hållbarhet: Syfte, mål, organisation, erbjudanden och teologi.
Föreläsningar samverkanspartners:
- Forum för levande historia har en föreläsning kring Demokratins utmaningar och kyrkans roll i vår demokrati. Den kan genomföras av Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap. Han har lett flera demokratiutredningar på uppdrag av regeringen. Dessutom att Forum f L H berättar kort om sin verksamhet.

- Stiftelsen Expo föreläser om rasism och extremism idag och dess rötter samt situationen kring dessa frågor i resp. stifts område, i nuläge och post Corona. De tar också upp hur vi som kyrka påverkas och vilka olika strategier vi kan ha för att arbeta både proaktivt och reaktivt.

- Föreningen ”Jagärhär#”, går igenom begrepp som tex post-sanning, nättroll och näthat, samt dess effekter på demokratiska val, så även vårt kyrkoval. Journalisten och grundaren Mina Dennert föreläser och ger konkreta tips och verktyg till hur vi kan stödja varandra och barn och ungdomar i att bemöta och motverka hot och hat på nätet. 

- Segerstedts institut vid Göteborgs universitet föreläser om tolerans, identitet och extremism kopplat till beredskapsfrågor, samt om hur vi som kyrka/församling kan engagera oss, tillsammans med andra i våra lokalsamhällen, för att motverka en sån utveckling. (Toleransprojektet, Hot spots i programmet etc)

Utbildningen innehåller pauser och tid för lunch (heldagsutbildningen)

Kontakta oss med frågor eller för mer information:
Christina Byström, 0707-14 00 14 och Lena Blom, 0725-78 07 54 i programmets samordningsfunktion.