Uppsala stift: Schibbolet-effekten - en pilotutbildning om ledarskap, konst och människans ansvar

I vår ger Uppsala stift tillsammans med Uppsala universitet en unik ledarutbildning där delande av mänsklig erfarenhet genom konstnärliga uttryck, ger nycklar till ett tryggt ledarskap.

Välkommen till ett experimentellt ledarskapsutvecklingsprogram som varken handlar om ledarskap eller om utbildning, i klassisk mening.

Schibboletkonceptets teoretiska fundamentet utgörs av integrationen av estetiska, emotionella och etiska påverkansdimensioner, vilka kan sammanfattas med termen estemetik. Estemetik är ett konstruerat ord ur en kombination av begreppen estetik, etik och emotion. Den estemetiska pedagogiken skiljer sig i alla avseenden från den traditionella pedagogiken.

Schibbolet syftar till att genom upplevelser av litterära texter och musik förnya deltagarnas verklighets-tillägnelse och mottaglighet för det som är annorlunda. Det handlar också om att öppna upp för en människosyn som orienterar deltagarens förhållningssätt i livet och i ledarskap mot ett mer vuxet ansvarstagande.

I ett unikt samarbete mellan Svenska kyrkan, Uppsala stift och Teologiska institutionen, Uppsala universitet samt forskaren, medicine doktorn, musikern och organisationsutvecklaren Julia Romanowska, inbjuder vi i höst till en förkortad version av Schibboletprogrammet.

Målgrupp: Programmet vänder sig till medarbetare och studenter knutna till Uppsala stift samt lärare och studenter vid Teologiska institutionen. 

Mer om metoden: 
Konceptet bygger på ett experiment genomfört vid Karolinska Institutet som resulterade i en avhandling framlagt vid Neurovetenskapliga institutionen år 2014 av Julia Romanowska Improving Leadership through the Power of Words and Music.

Forskningen finns sammanfattad i boken Schibboleteffekten: ledarskap, konsten och människans ansvar. Så här beskriver bokförlaget Appell Förlag Romanowskas bok: 
Inom ramen för ett forskningsexperiment ställs en grupp chefer inför ett nytt ledarskapskoncept som i alla avseenden skiljer sig från de traditionella. Drabbade av starka konstnärliga upplevelser konfronteras de med livets mest fundamentala frågor. Hur påverkar det deras syn på makt och ansvar?

Det är detta experiment som är utgångspunkten för Schibboleteffekten. Boken är ett annorlunda bidrag till ledarskapslitteraturen och begränsar sig heller inte till ledarskapsämnet. Genom olika associationer berörs ett flertal kunskapsområden, från ledarskap, ­psykologi och biologi till estetik, etik och pedagogik. Boken betonar ansvar, mänsklig värdighet och ödmjukhet, en tyngdpunktsförskjutning bort från ledarskapets makt genom »strategier« till ett etiskt ansvarstagande ledarskap.”

Förmer information kontakta
stiftsadjunkt Anders Hedman på mail anders.hedman@svenskakyrkan.se eller stiftsmusiker Mats Stenlund på mail mats.stenlund@svenskakyrkan.se.