Uppsala stift

Kontaktperson: Sara Hillert, projektkoordinator

- Seminarium för stiftsledning och presidier
- Stiftsmedarbetare träffar SKUI för samarbete

Ledljus i världen

Den som en gång har övermannats av kärlek är för alltid förändrad. Och det får konsekvenser. Vi är skapade till att leva i relation med och ansvar för varandra. Charlotte Frycklund, nätpräst i Svenska kyrkan, reflekterar över den överväldigande kärleken och det ansvar den medför.