Strängnäs stift

Kontaktperson: Josefin Radon Bertilsson, handläggare

- Stiftsstyrelsens utbildningar
- Samarbete m Stockholm stift; Klimat och klimatförnekare i relation till demokrati och MR
- Samarbete m Linköping stift ”Att möta den andre”