Partners

"Forum för levande historia", stiftelsen Expo, nätföreningen #jagärhär, programmet IC Sverige, Uppsala universitet samt Segerstedt institutet, vid Göteborgs universitet, är alla programmets samverkanspartners.

Start - Teologiska institutionen - Uppsala universitet (uu.se)