31/5: Ryssland mot Antikrist?- Eskatologiska motiv i rysk propaganda

Öppet online-seminarium 31/5 kl. 14-16 med ett fördjupande samtal om de teologiska motiven i rysk propaganda och hur vi kan bemöta dem. Medverkar gör Cristina Grenholm, Per Enerud och Misha Jaksic.

I rysk propaganda odlas en föreställning om att kriget mot Ukraina är en del av en kosmisk kamp mellan gott och ont, där den ryska civilisationen är det enda försvaret mot västs dekadens- mot Antikrist.

Moskva skulle enligt denna berättelse vara ett "tredje Rom", inom vilket den ryske ledaren och den ortodoxa patriarken gemensamt manifesterar Guds vilja på jorden.

Hur kan denna teologi och världsbild bemötas och hur förstår vi kampen mellan ont och gott i vår tradition? Ett fördjupande samtal om de kristna eskatologiska motiven i rysk propaganda.

Medverkande:
- Cristina Grenholm, kyrkosekreterare, Svenska kyrkan
- Per Enerud, Myndigheten för psykologiskt försvar
- Misha Jaksic, samordnare för ortodoxa kyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd

Anmälan:

- För dig som har svenskakyrkan.se-adress

- För dig som inte har svenskakyrkan.se-adress

Sista anmälningsdag är 31 maj kl 13. 

Kontakt:
Arrangör Programmet Social hållbarhet- fokus tillit och demokrati
tillitochdemokrati@svenskakyrkan.se
- Miriam Hollmer, epost: miriam.hollmer@svenskakyrkan.se,
- Christina Byström, epost: christina.bystrom@svenskakyrkan.se