Pågår det inte redan liknande övergripande satsningar inom Svenska kyrkan?

Det sker många initiativ på området social hållbarhet och programmet avser att utverka synergieffekter och vara ett komplement till de inomkyrkliga satsningar som pågår. Det är programmets fokus och organisation som gör det unikt. I och med programmet, samordnas och utvecklas ett stiftsövergripande arbete med just tillit och demokrati-frågor. Det med särskild avstamp i samtidens möjligheter och utmaningar på området.