Foto: Elin Nysten/Region Gotland

På plats i Almedalen

Vi ses i Visby vecka 26 för workshopar och samtal på temat "Oenighetens gemenskap". Ärkebiskop Martin Modéus, Christer Mattsson från Segerstedt institutet, Anna Sanne, Digidemlab, Kjell Vowles, Chalmers och Daniel Poohl från Expo, medverkar i programmets seminarier.

Almedalen sägs vara världens störst öppna mötesplats för samtal om demokrati. Programmets medarbetare är plats under nästan hela veckan detta år och vi planerar flera aktiviteter. 

- Tisdagen den 27 juni kl 13-15.30 arrangerar vi en workshop om Lokal demokrati tillsammans med Anna Sanne från Digidemlab. Plats: Församlingshuset brevid Visby domkyrka. 
Mer om workshopen i Almedalens officiella program: 

- Torsdagen den 29 juni kl. 10-11 samtalar Ärkebiskop Martin Modéus med Segerstedt institutets föreståndare, Christer Mattsson, i Visby domkyrka om ”Oenighetens gemenskap”. 
Mer om seminariet i Almedalens officiella program:


- Fredagen den 30/6 genomför vi
ett seminarium i Visby domkyrka kl. 14-15 om klimatförnekelse: Varför klimatförnekelse när vi vet bättre?
Medverkar gör Kjell Vowles, forskare på Chalmers och Daniel Poohl från stiftelsen Expo. Modererar gör Benjamin Ulbricht, präst och handläggare för hållbarhet hos SKR, Sveriges kristna råd.
Mer om seminariet i Almedalens officiella program.

SoHå´s program i Almedalen (PDF)