På gång i stiften

Samtliga Svenska kyrkans 13 stift engagerar sig på olika sätt i demokratifrågor. Här finns några av de olika initiativen, aktiviteterna och verksamheterna. Stiftens kontaktpersoner i programmet finns också här.

Västerås stift

Kontaktperson Nils Åberg,

Stockholm stift

Kontaktperson: Katinka Levin, stiftskonsulent

Luleå stift

Kontaktpersoner: Lena Lindström, stiftsdiakon, Jon Falk, stiftspedagog

Uppsala stift

Kontaktperson: Sara Hillert, projektkoordinator

Härnösand stift

Kontaktperson Irja Åberg, stiftsdiakon

Växjö stift

Kontaktperson: Jonas Löhnn, stiftsadjunkt

Visby stift

Kontaktperson: Anne Dugner, musikkonsulent

Strängnäs stift

Kontaktperson: Josefin Radon Bertilsson, handläggare

Göteborg stift

Kontaktperson: Henrik Frykberg, stiftsadjunkt

Lund stift

Kontaktperson: Kent Wisti, stiftsadjunkt

Karlstad stift

Kontaktperson: Eva Persson, stiftsdiakon

Linköping stift

Kontaktperson: Susanna Löfgren, stiftsdiakon

Skara stift

Kontaktperson: Ingela Hadin