När högerextrema gör anspråk på kristendomen – hur agerar kyrkan?

Onlineseminarium för anställda medarbete och förtroendevalda i Svenska kyrkan den 25 maj. Föreläsningarna ges på engelska, input och gruppsamtal sker på svenska. Seminariet teckentolkas.

Välkommen på ett online-seminarium med författarna till boken ”The Claim to Christianity – responding to the far right” (förlag SCM press, 2020).

Boken ger verktyg till att förstå och hantera utmaningar från högerextrema rörelser. Vi blir också varnade för att inte ta dessa rörelsers anspråk på kristendom på allvar. Genom fallstudier från Norge, Tyskland och England får vi exempel på olika typer av högerextrema rörelser, deras teologiska anspråk och på hur kyrkor i respektive kontext svarat egenom att tex värna det öppna demokratiska rummet och/eller genom att aktivt stå upp för människovärdet.

Författarna skriver också om vikten av att kyrkan erkänner sin problematiska historia och förstärker relationerna till muslimer och islam.

Medverkande:
Hannah Strømmen, senior lecturer in Biblical Studies, University of Chichester, och Ulrich Schmiedel, lecturer in Theology, Politics and Ethics, University of Edinburgh.

Värdar: Henrik Frykberg, Göteborgs stift, Lisa Westerberg, Carl Johans Pastorat
Medarbetare från det stiftsövergripande programmet ”Social Hållbarhet fokus Tillit och Demokrati”. 
Göteborgs stifts biskop Susanne Rappmann inleder seminariet. 
Västerås stifts biskop Mikael Mogren, avslutar seminariet. 

Datum och tid: tisdag den 25 maj klockan 13-16.
Målgrupp: Du som är förtroendevald eller anställd i Svenska kyrkan. Anmäl dig gärna tillsammans med en kollega från ditt sammanhang.

Språk: Föreläsningarna ges på engelska, input och gruppssamtal sker på svenska. Seminariet teckentolkas.

Individuell anmälan görs här. 

Seminariet arrangeras av programmet Social Hållbarhet – Tillit och Demokrati tillsammans med Göteborg stift och Sensus.

Inbjudan och Program (PDF)