Intro programmet

”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” är ett långsiktigt initiativ för att som kyrka i samverkan med det vidare samhället, aktivt arbeta för ett samhälle där människovärdet upprätthålls, den sociala hållbarheten stärks och demokratin värnas. Inom områdena Metod/Verktyg, Relation/Samverkan, Kunskap och Teologisk förankring utvecklas programmets insatser och aktiviteter med avstamp i kyrkans vardagliga arbete.