Med rötter och fötter

Utbildningen skräddarsys för teologisk reflektion i församlingar, pastorat och stift. Genomförs tillsammans med Expo som föreläser om antidemokratiska aktivitet i samhället.

Mänskliga rättigheter och kristen teologi är två ”språk” som vart och ett kan användas för stora och goda ting i vår värld.

Samtidigt hittar vi i trosbekännelsens första artikel det enklaste och
starkaste stödet för mänskliga rättigheter.

Vi bekänner att Gud skapat världen, alla dess varelser - och särskilt människan till sin avbild - och sett att detta är gott. Hur ser vi då på Svk:s roll och uppdrag när det gäller mänskliga rättigheter i vår polariserade, allt mer protektionistiska tid?

Tillsammans med stiftelsen Expo erbjuder Svenska kyrkans program ”Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” en utbildning som syftar till att stärka människors möjligheter att bidra till en högre grad av inkludering och tolerans.

Utbildningen är kunskaps- och processorienterad samt ger en fördjupad kunskap om rasismens rötter, högerextrema gruppers utbredning, dess idéer och aktivism i samhället.

Vidare arbetar vi med hur vi i våra lokalsamhällen kan stärka och utveckla sammanhållningen och tilliten människor

Utbildningen tar upp och fördjupar kunskaper och insikter om
• vikten av civilkurage och att ta ställning i olika etiska
dilemman som kan uppstå i såväl vardag som tro
• den organiserade rasismens ideologi och praktik
• de mänskliga rättigheterna utifrån en teologisk grund
• att förändring är möjlig

Om utbildningen (pdf)

Praktisk information

Anpassning: Utbildningens innehåll kan anpassas efter beställarens sammanhang, t.ex som del av kompetensutveckling, utifrån olika gruppers behov, funktion eller ansvar.

Genomförande: Utbildningen leds av stiftsmedarbetare samt medarbetare i Social hållbarhet-programmet. Även Expo kan bemanna delar av en utbildningsdagen.

 Bokning/kontakt: Utbildningen bokas via Social Hållbarhet-programmet.
Samordnare:
- Lena Blom: 0725/78 07 54, lena.e.blom@svenskakyrkan.se
- Christina Byström: 0707/14 0014, christina.bystrom@svenskakyrkan.se
- Petter Karlsson: 021/178536, petter.karlsson@svenskakyrkan.se

Kostnad: Avgiftsfritt. Arrangerande stift kan avropa medel för genomförande av utbildningen.

Välkommen att kontakta oss för mer information och beställning av utbildningen.

Om stiftelsen Expo
Stiftelsen Expo har sedan mitten av 1990-talet arbetat med att försöka motverka rasistiska idéer och organisationers inflytande i samhället via granskande journalistisk och utbildningar. 
Hemsida: www.expo.se