Foto: CC-BY Digidem Lab

Berättelser om Tillit och demokrati: Makt tillsammans - en kyrka underifrån

Henrik Frykberg, stiftsadjunkt på Göteborg stift, skriver i nr 9/22 av Svensk Kyrkotidning om "community organising", ett arbetssätt som vill stärka lokal demokrati i sammanslutningar av föreningar och andra aktörer i staden, på landet och i förorten.

”Att hitta fram till det förtroende och de processer som stärker förtrycktas röst och bidrar till en mer holistisk förståelse av våra sammanhang är en svår och delikat, men likafullt viktig, uppgift. Vi är trots allt ett gemensamt förtryckt ”vi”, för lider en kroppsdel så lider också alla de andra, annars är vi inte delar av en och samma kropp, skriver Frykberg bland annat.

Läs hela artikeln i SKT nr 9/22 på sidorna 12-15.