Luleå stift

Kontaktpersoner: Lena Lindström, stiftsdiakon, Jon Falk, stiftspedagog

- Stiftsdirektor och stiftsledning deltar i Hot och hat i sociala medier
- Tar fram en hållbarhetsstrategi
- Samverkar med andra aktörer i samhället om civilsamhällets roll i händelse av kris