Linköping stift

Kontaktperson: Susanna Löfgren, stiftsdiakon

Demokratidagar ”Alla får plats” i Aneby

Aneby pastorat är för åttonde året i rad medarrangör för Anebys demokratidagar.

- Hat & hot på sociala medier -utbilding.
- Ett samhälle i förändring, utbildning, präst och diakonkandidater