Seminarium 26/8: Demokratins utmaningar och den radikalnationalistiska miljön- Hur påverkas samhället och Svenska kyrkan?

Vad måste en demokratisk organisation acceptera? Var går gränserna när antidemokratiska anspråk görs på Svenska kyrkan? Vad händer i församlingarna? I stiftslednings-seminariet den 26/8 presenteras en exklusiv rapport om vår tids extrema politiska grupperingar och hur de kan komma att påverka Svenska kyrkan. Seminariet innehåller både föreläsningar och samtal om kyrkans demokratiska utmaningar.

Det demokratiska samhället, och med det Svenska kyrkan, utmanas allt mer av konspirationsteorier, falska nyheter och de grupper som vet att utnyttja dessa alternativa förställningar och berättelser. Hur påverkas kyrkan och var går gränsen för vad kyrkan som demokratisk organisation måste härbärgera och vad den inte kan acceptera?

I online-seminariet den 26/8 kl. 13-16 sammanfattar stiftelsen Expos vd Daniel Poohl, en fördjupad omvärldsanalys av hur extrema politiska grupperingar och deras idéer kan komma att påverka Svenska Kyrkan arbete och roll i samhället. Det både i nutid och framåt.

Daniel Poohl, vd Expo

Rapporten är framtagen på beställning av programmet ”Social hållbarhet fokus Tillit och Demokrati”, som också är värd för seminariet. 

Inte minst det stundande kyrkovalet ställer frågorna på sin spets. Exempel på frågeställningar som lyfts i seminariet:
- Hur svarar den enskilda församlingen på extremistiska gruppers anspråk på kyrkan och kristen teologi?
- I vilken utsträckning påverkas de förtroendevalda och deras engagemang?
- Hur toleranta mot dessa anspråk måste vi vara? Finns det gränser?

Tre intensiva och spännande timmar utlovas. Seminariet innehåller föreläsning, frågestund och samtal i mindre grupper.

Medverkande:
- Danel Poohl, vd, stiftelsen Expo.
- Medarbetare från programmet Social Hållbarhet.

Målgrupp: Seminariet är öppet för samtliga stiftspresidier samt stiftens ledningsgrupper. 

Datum och tid: Torsdagen den 26 augusti kl. 13.00 – 16.00. Online.

Anmälningslänk: (Sista anmälningsdag är 24/8)
För dig som har epostadress i Svenska kyrkan.
För dig som saknar epostadress i Svenska kyrkan. 

Det går också bra att anmäla sig via mail till Hanna Karpmyr, administratör i programmet: hanna.karpmyr@svenskakyrkan.se

Kontakt för frågor och mer info:
- Lena Blom, samordnare, 0725/780754
epost: lena.e.blom@svenskakyrkan.se
- Christina Byström, samordnare. 0707/140014,
epost: christina.bystrom@svenskakyrkan.se
- Hanna Karpmyr
, administratör, (anmälan, teknisk värd f seminariet.)0738/441225
epost: hanna.karpmyr@svenskakyrkan.se
Samtliga medarbetare i programmets samordningsfunktion.