Kunskap

Ökad kunskap genom samarbete med olika aktörer och institut.

Inom området tillit och demokrati behöver vi ökad kunskap om rättighetsbaserat arbete, om hur vår demokrati har utvecklats och även kyrkornas och folkrörelsens betydelse för demokratiutvecklingen. 

Vidare behövs mer kunskap om rasismens historia, dess orsaker och verkan, samt förståelse av orsaker till den nutida framväxten av antidemokratiskt angagemang, nationellt och internationellt.

Brett samarbete kring kunskap
Programmet samverkar idag med institutioner såsom Akademien, Stiftelsen EXPO, Forum för levande historia, föreningen #jagärhär, studieförbunden m.fl.. Det behövs för att kvalitetssäkra och utveckla arbetet för social hållbarhet.

Programmet avser att bidra till kunskapsutveckling och fördjupning genom: - Lärande genom dokumentation, forskning och uppföljning.
- Inventering och spridning av befintliga metoder och erfarenheter.
- Möjliggöra för (andra) röster bli hörda, också de obekväma, genom att utveckla interna och externa referens- och fokusgrupper.
-  Genomföra demokratistärkande insatser med fokus på Mänskliga rättigheter kopplat till teologi.